• Privacy Policy

  Onze Privacy Policy is vastgesteld op de Jaarvergadering van 12 oktober 2018

  Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
  Ons privacy beleid heeft tot doel mensen te informeren over de manier waarop AVG-gegevens verzameld en gebruikt worden op onze website, sociale media en in onze administratie.

  Leden geven toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens
  Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.

  Voor bestaande leden wordt toestemming gevraagd via mailing. Indien er niet binnen een maand gereageerd wordt, zal ervan worden uitgegaan dat men akkoord is.


  Leden hebben het recht hun gegevens in te zien
  Wij gebruiken voor onze ledenadministratie KNVB-Sportlink, dat is een online-administratie.

  Inzien van de gegevens kan via de ledenadministratie.

  U kunt hiervoor een email sturen naar ledenadministratie@svhaarle.nl
  De ledenadministrateur zal u desgewenst de gegevens, die wij van u bijhouden, doormailen.


  Leden hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen
  Dit geldt voor gegevens die op de website of elders gepubliceerd zijn dan wel verzameld zijn.

  Dit geldt niet voor de bij de ledenadministratie opgegeven inschrijfgegevens dat via KNVB-Sportlink wordt onderhouden.


  Leden hebben het recht op ‘dataportabiliteit’
  Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die SV.Haarle van hen heeft.

  Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.


  De volgende persoonsgegevens worden in KNVB-Sportlink bewaard

  • volledige naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • bankrekeningnummer
  • auto-incasso
  • ID-nummer (nieuwe leden 18+)
  • relatienummer KNVB
  • datum inschrijving
  • datum uitschrijving
  • functies
  • historie
  • eventueel een (portret) foto.

  Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd of door de ouders/verzorgers van de jeugdleden. 

   

  Het doel van het bewaren van deze gegevens is
  Inzicht verkrijgen in het ledenbestand, communicatie met de leden, het innen van contributie, het indelen van de teams.

  En omdat de KNVB clubs verplicht om de ledenadministratie in Sportlink te onderhouden.

  Slechts enkele leden, uit hoofde van hun functie, hebben toegang tot de gegevens. Op de rechten wordt toegezien.

  De gegevens worden bewaard voor de periode dat iemand lid is tot twee jaar na opzegging. Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard worden.

  Financiële gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard.

   

  De gegevens worden gedeeld met

  Interne partijen:
  de daarvoor bevoegde bestuursleden, commissieleden, trainers en leiders.

  Externe partijen:
  de KNVB, de Rabobank i.v.m. de inning van de contributie, in specifieke gevallen met het Gemeente i.v.m. het aanvragen van de jeugdsportsubsidie.

   

  Sociale Media en Website
  Het is mogelijk dat er opnames (foto’s/video’s) van leden gemaakt worden die op de website en sociale-media geplaatst kunnen worden.

   

  Datalek
  Het bestuur is het aanspreekpunt voor AVG-zaken.

  In geval van een datalek: deze moet te allen tijde doorgegeven worden aan het bestuur.

  Het bestuur is verplicht een datalek te registreren en te melden bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.