• Ons bereikte zondag 22 januari het droevige bericht dat Ben Hegteler op 81-jarige leeftijd is overleden.

  Ben, die van oorsprong uit Broekland kwam, werd lid van onze voetbalvereniging als elftalleider bij het jeugdteam van zijn zoons.

  Hij was in zijn werkbare leven uitvoerder in de bouw. En toen bij SV.HAARLE in 1992 de grote renovatie van haar clubgebouw en kleedkamers plaatsvond, was Ben de coordinator van het grote team van vrijwilligers dat hieraan mee hielp.

  Een aantal jaren later werd Ben ernstig ziek en onderging eind 1995 een harttransplantatie. In zijn nieuwe leven bleef hij de kartrekker van vele verbouwingen op onze Pastoorsmoat. De bouw van de overdekte zittribune, bestuurskamer, extra kleedkamers en vernieuwde entree gebeurde onder zijn bezielende leiding.

  Ben regelde lange tijd de kantinezaken en het onderhoud op onze accommodatie. Tot voor kort had hij op de zondagmorgen zelf nog kantinediensten.

  Naast het voetbal kijken, speelde hij ook graag iedere week een potje Jeu de Boule.

  Bij zijn aftreden als bestuurslid benoemde de vereniging Ben als erelid van de SV.HAARLE voor zijn vele verdiensten die hij belangeloos voor ons heeft verricht.

  Wij verliezen in Ben een voetbalvriend die ontzettend veel voor onze voetbalvereniging heeft betekend.

  We wensen Lies, de kinderen en verdere familie veel sterkte toe.


  Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Ben in een afscheidsdienst op vrijdag 27 januari om 19:00 uur in de H.Sebastianuskerk in Haarle. Daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren.