• Het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd met ingang van zaterdag 25 september.

  De meest in het oog springende veranderingen op die datum zijn het vasthouden aan de basisregels en de toegang tot de kantine met een geldig vaccinatiebewijs.

  Voor het gebruik van de kantine volgen we de bepalingen van de 'Horeca' van de Corona Maatregelen van de Rijksoverheid.

   

  Raadpleeg ons Corona Protocol op:

  Wanneer ben ik als speler wel of niet welkom op De Pastoorsmoat ?  Raadpleeg onze beslisboom (zie op onze website www.svhaarle.nl onder meny Vereniging) of via https://www.svhaarle.nl/corona-beslisboom


  Dit protocol kan gewijzigd worden wanneer daar aanleiding toe is. In de afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen geweest rondom de voorschriften en richtlijnen. En naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de komende periode nieuwe inzichten ontstaan waardoor dit protocol aangepast zal worden.

  Het landelijke protocol kun je hier nalezen: https://nocnsf.nl/sportprotocol

  Voor praktische vragen verwijzen we graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19