• Corona Protocol

  Aanpassing Corona Protocol nav persconferenties van Mark Rutte op dinsdag 14 september

  Het kabinet heeft versoepelingen aangekondigd met ingang van zaterdag 25 september. De meest in het oog springende veranderingen op die datum zijn het vasthouden aan de basisregels en de toegang tot de kantine met een geldig vaccinatiebewijs.

  Voor het gebruik van de kantine volgen we de bepalingen van de 'Horeca' van de Corona Maatregelen van de Rijksoverheid.

  Algemeen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • We hanteren de gestelde hygiënemaatregelen en hangen die ook zichtbaar op
  • Spelers, trainers en begeleiders met griepverschijnselen blijven thuis.
  • Ouders instrueren hun kinderen goed wanneer deze van huis gaan naar de vereniging

  Wedstrijden

  • Wedstrijden vinden weer plaats
  • Geadviseerd wordt om in sportkleding naar de vereniging en (uit)wedstrijden te komen.
  • Er worden toeschouwers bij de wedstrijd toegelaten

  Vervoer naar uitwedstrijden

  • Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in een auto dan is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder
  • Voor vervoer met een bus/touringcar geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zoals ook in het openbaar vervoer verplicht is
  • SV.Haarle verstrekt geen mondkapjes, neem dus je eigen mondkapje mee

  Trainingen

  • Er geldt geen beperking tijdens de training
  • Er mogen ouders en toeschouwers langs de lijn staan.

  Kleedkamers

  • De kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden
  • Het douchen na het sporten wordt geadviseerd maar is niet verplicht
  • Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand. Voor onze seniorenteams geldt een maximaal van 11 personen per kleedkamer.
  • In de gang bij de kleedkamers hangen voorzieningen voor de handhygiëne.

  Kantine

  • De kantine is voor een ieder geopend om eten en consumpties af te halen
  • Zitplaatsen in de kantine zijn alleen toegestaan voor personen in het bezit van een geldig vaccinatiebewijs (via de CoronaCheck APP of geprint document)
  • Bij zitplaatsen kan u gevraagd worden om uw vaccinatiebewijs te laten scannen
  • De kantine is alleen geopend wanneer de bar bemand wordt door een vrijwilliger die geregistreerd staat in de ledenadministratie als kantinemedewerker
  • In de hal kan de bezoeker zich registreren
  • In de hal zijn voorzieningen voor de handhygiëne
  • Bestellingen worden gehaald vanaf de bar en niet meer naar de tafels gebracht
  • Er is een separaat afhaalpunt voor bestellingen en een brengpunt voor de vaat
  • Aan de kantinemedewerker wordt verzocht om op rustige momenten regelmatig de handcontactpunten af te nemen (muntapparaat, deurklinken en pinautomaat)


  Wanneer ben ik als speler wel of niet welkom op De Pastoorsmoat ?  Raadpleeg onze beslisboom (zie op onze website www.svhaarle.nl onder meny Vereniging) of via https://www.svhaarle.nl/corona-beslisboom


  Dit protocol kan gewijzigd worden wanneer daar aanleiding toe is. In de afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen geweest rondom de voorschriften en richtlijnen. En naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de komende periode nieuwe inzichten ontstaan waardoor dit protocol aangepast zal worden.

  Het landelijke protocol kun je hier nalezen: https://nocnsf.nl/sportprotocol

  Voor praktische vragen verwijzen we graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19