• Corona protocol voor ingebruikname van de sportaccommodatie De Pastoorsmoat

  Nadat we in mei de trainingen mochten hervatten, mogen we met ingang van 1 juli weer wedstrijden voetballen en onze kantine- en kleedaccommodatie in gebruik nemen. Om op een verantwoorde wijze de ingebruikname te hervatten is een protocol opgesteld binnen de aangereikte landelijke kaders van de Gemeente, de KNVB en het NOC/NSF. Voor het gebruik van de kantine volgen we de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca.

  Verantwoord hervatten van de ingebruikname betekent de volgende kaders:

  Algemeen

  • Opening van het trainingsveld is vanaf zaterdag 25 juli (vastgesteld door de Gemeente)
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • We hanteren de gestelde hygiënemaatregelen en hangen die ook zichtbaar op
  • Spelers, trainers/begeleiders en supporters met griepverschijnselen blijven thuis.
  • Ook blijft de speler, trainer/begeleider en supporter thuis als 1 persoon van het gezin griepverschijnselen heeft.
  • Ouders instrueren hun kinderen goed wanneer deze van huis gaan naar de vereniging
  • Neem je eigen bidon mee om te drinken.

   

  Wedstrijden

  • Per wedstrijdveld mogen maximaal 250 toeschouwers worden toegelaten. Boven de 250 toeschouwers vindt er een registratie en gezondheidscheck plaats.
  • De afstand tussen de toeschouwers boven de 18 jaar is 1,5 meter
  • De zitplaatsen op de tribune zijn aangegeven waarbij de onderlinge afstand 1,5 meter is
  • In de dug-out zit iedereen op 1,5 meter van elkaar verwijderd
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan
  • Geadviseerd wordt om in sportkleding naar de vereniging en (uit)wedstrijden te komen.

   

  Vervoer naar uitwedstrijden

  • Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in een auto dan is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder
  • Voor vervoer met een bus/touringcar geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. Zoals ook in het openbaar vervoer verplicht is
  • SV.Haarle verstrekt geen mondkapjes, neem dus je eigen mondkapje mee

   

  Kleedkamers

  • De kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden
  • Het douchen na het sporten wordt geadviseerd maar is niet verplicht
  • Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand. Voor onze seniorenteams geldt een maximaal van 11 personen per kleedkamer.
  • In de gang bij de kleedkamers hangen voorzieningen voor de handhygiëne.

   


  Kantine

  • De reguliere kantinediensten volgens rooster starten op zaterdag 22 augustus
  • De kantine is alleen geopend wanneer de bar bemand wordt door een vrijwilliger die geregistreerd staat in de ledenadministratie als kantinemedewerker
  • In de hal kan de bezoeker zich registreren
  • De oppervlakte van de kantine laat een maximaal aantal van 60 personen toe
  • Een teamtafel is mogelijk mits 1,5 meter wordt aangehouden
  • Rondom de bar worden geen barkrukken geplaatst
  • In de hal zijn voorzieningen voor de handhygiëne
  • Bestellingen worden gehaald vanaf de bar en niet meer naar de tafels gebracht
  • Er is een separaat afhaalpunt voor bestellingen en een brengpunt voor de vaat
  • Aan de kantinemedewerker wordt verzocht om op rustige momenten regelmatig de handcontactpunten af te nemen (muntapparaat, deurklinken en pinautomaat)

   

  Ben je op vakantie geweest in een ‘oranje’-gebied, dan wordt je dringend geadviseerd om je direct na aankomst te laten testen, ook wanneer er geen klachten zijn. En pas nadat je de negatieve uitslag hebt ontvangen, De Pastoorsmoat te bezoeken.

  Dit protocol kan gewijzigd worden wanneer daar aanleiding toe is. In de afgelopen maanden zijn er veel wijzigingen geweest rondom de voorschriften en richtlijnen. En naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de komende periode nieuwe inzichten ontstaan waardoor dit protocol aangepast zal worden.

   

  Het landelijke protocol kun je hier nalezen: https://nocnsf.nl/sportprotocol