• Ieder seizoen houden we in de maand oktober onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering maar door het Corona moeten we ons op alle fronten aanpassen.

    Onze Algemene Ledenvergadering bestaat, naast het afleggen van financiƫle en bestuurlijke verantwoordelijkheid, vooral uit een prettig samenzijn waarin we de jaarverslagen van de diverse commissies aan horen, nieuws delen en we kampioenen en jubilarissen huldigen. De Algemene Ledenvergadering sluiten we traditioneel af met een gezellige borrel.

    Om die reden stellen we de Algemene Ledenvergadering uit naar verderop in het seizoen. Statutair willen we de vergadering zo snel mogelijk plannen wanneer de Corona maatregelen dit enigszins weer toelaten.

    De leden ontvangen op 16 oktober een brief via de mail en/of via de WhatsApp groepen.